Alman çevre STK’sının başkanları, karbon emisyonu hedeflerini yeterince sıkılaştırmadıkları ve iklim değişikliğiyle yeterince mücadele edemedikleri için BMW ve Daimler’e dava açtı.

BMW ve Daimler’e Dava – Sırada VW Olabilir

Reuters, davanın Alman vatandaşlarının özel bir şirkete iklim değişikliği nedeniyle dava açmasının ilk örneği olduğunu bildirdi. Bu nedenle, Volkswagen‘in Greenpeace’den benzer bir davayla karşı karşıya kalması muhtemel olduğundan, bu bir dönüm noktası haline gelebilir.

Almanya’nın önde gelen üç otomobil üreticisinin üçü de serilerini elektrikli hale getirmeyi taahhüt etmiş olsa da, DUH, kendi nezdinde karbon emisyonlarını azaltmak için yeterince çaba göstermediklerini savunuyor. STK, Mayıs 2020’de ülkede belirlenen yasal emsallere dayanıyor.

Almanya’nın yüksek mahkemesi, ülkenin iklim yasasının gelecek nesilleri korumak ve büyük ekonomik sektörler için emisyon bütçeleri belirlemek için yeterli çabayı göstermediğine karar verdi. Ülkenin çevresel hedeflerini hızlandırdı ve emisyonlarını 2030 yılına kadar 1990 seviyelerine göre yüzde 65 oranında azaltmasını istedi. Bu, daha önce belirlenen yüzde 55 hedefinden ve 2045 yılına kadar ulusal karbon nötrlüğüne giden ilk adımdan daha yüksek.

Mahkeme, bu taleplerin yerine getirilmesinin mevcut neslin yaşam tarzları üzerinde bir etkisi olsa da, bu hedeflere ulaşılmamasının gelecek nesilleri hayatta kalmak için önemli ölçüde daha dramatik fedakarlıklar yapmaya zorlayacağına karar verdi.

BMW, Daimler ve VW, geleceğe yönelik iklim hedeflerini paylaşmış olsalar da DUH, dava açtığı şirketlerin Almanya’nın emisyon kriterlerine ayak uydurmak için yeterince çalışmadığını savunuyor. Ülkenin Uluslararası İklim Değişikliği Paneli tarafından belirlenen rakamları kullanan STK, otomobil üreticilerinin karbon bütçelerini aşma yolunda olduklarını ve bunun Almanya’nın geri kalanının emisyon hedeflerine ulaşmasını engelleyeceğini iddia ediyor.

Daimler, Reuters’e dava için bir neden görmediğini söyledi ve “iklim tarafsızlığına giden yol için uzun süredir net bir açıklama sağladığını, hedefimiz on yılın sonuna kadar piyasa koşullarının izin verdiği her yerde tamamen elektrikli olmak” olduğunu da sözlerine ekledi.

STK’nın davasını kazanması halinde, otomotiv sektörü için emsal teşkil edebileceğini söylemeye gerek yok.

Etiketler :

, ,