Avrupa Birliği komisyonu tarafından yayınlanan yol haritasına göre, yeni Euro 7 emisyon standartları nasıl ve ne olacak?

Yeni Euro 7 Emisyon Standartları Ne Olacak?

İçten yanmalı motor için zaman doldu. Avrupa Komisyonu bile, yeni emisyon standartlarının sıfır ve düşük emisyon alternatiflerine geçmeden önce konvansiyonel araçlar için son kurallar olacağını kabul etti. Böylece COVID-19 salgınından sağlıklı, yeşil bir iyileşme sağlayabilir ve iklim kriziyle mücadele edebiliriz.

Euro 7 egzoz emisyon

Bu sonun başlangıcıdır… Avrupa Komisyonu şu anda araç emisyon standartları için mevcut kuralları gözden geçirme sürecinde ve Avrupa Yeşil Anlaşmasının temel bir parçası olarak, araçlardan izin verilen kirlilik seviyelerini düzeltmek için yeni emisyon standartlarına ihtiyaç var. Mevcut kurallar gözden geçirilirken, 2030 İklim hedeflerine ulaşmak için gerekli olan içten yanmalı motoru aşamalı olarak kaldırmadan önce yeni düzenleme gereksinimi var.

Ulaşım ve Halk Sağlığı İlişkisi


Ulaşım, hava kirliliğinin temel kaynağıdır ve Avrupa’daki insanların byük çoğunluğu şehirlerde yaşamaktadır. COVID-19 krizi, özellikle şehirlerde havayı temizlemenin mümkün olduğunu açıkça ve görünür hale getirdi. Hava kirliliğini azaltmanın sürdürülebilir bir yolu, tutarlı bir strateji gerektiriyor ve birçok düzenleme birbirini yeniden güçlendirir. Toplu taşımaya önemli ölçüde destek vermenin yanı sıra, geleneksel araçların emisyon sınırlarını düzenlemek, bulmacanın önemli bir parçasıdır. Eski, kirleten arabaları, kamyonetleri ve otobüsleri temizlemeli, ayrıca yeni araçlar olabildiğince temiz olmalıdır! Yeni emisyon standartları, eski ve yeni modeller arasında köprü görevi görebilir, böylelikle en son üretilen otomobillerin sağlığımıza ve iklime verdiği zarar mümkün olduğu kadar minimum olacaktır.

Yeni Avrupa Euro 7 emisyon standartları “Euro 7 / VII” bu strateji için hayati önem taşıyacak. Araç emisyonlarının artık hayatları tehlikeye atmamasını sağlamak için nihai AB araç emisyon standartları mümkün olan en kısa sürede uygulanmalıdır.

Yeni Euro 7 / VII standartları, mümkün olan her yerde, arabalı şehirlerden yürüme, bisiklete binme ve toplu taşımaya geçişte modsal bir değişime katkıda bulunacaktır. Bunlar daha sağlıklı, daha az kirletici ve en verimli ulaşım seçenekleridir. Egzoz olmayan emisyon kaynakları oldukları için içten yanmalı olmayan motorlar, geleneksel fosil yakıtla çalışan araçlara tercih edilmelidir.

Sağlık, iklim koruma ve çevresel nedenlerle, hava kirleticilerinin araç emisyonları büyük ölçüde azaltılmalıdır. Otomotiv motorlarından yayılan birçok kirletici insan sağlığı için tehlikelidir. Yine de, bunlar yetersiz bir şekilde düzenlenmiştir. Mevcut Euro yönetmeliği veya AB Hava Kalitesi Standartları kapsamında hiç düzenlenmemiştir. Tümü düzenlenmelidir. AB hava kalitesi standartları, en son DSÖ yönergelerine uygun hale getirilmelidir. Sonuç olarak, Euro emisyon standartları ve bunların uygulanması nihai Euro 7 yönetmeliğinde güçlendirilmelidir.