Telif Hakları

Telif hakkı ihlali bildirimi göndermek için temelde aşağıdakileri içeren yazılı bir ileti göndermeniz gerekiyor. (Bu gereksinimleri teyit etmek için avukatınıza danışabilir veya Telif Hakkı Yasası’nın 512(c)(3) bölümüne bakınız).

  • İhlal edildiği ileri sürülen münhasır hakkın sahibi adına hareket etme yetkisi bulunan şahsın ıslak veya elektronik imzası.
  • İhlal ettiği ileri sürülen telif hakkına sahip çalışmanın kimliği veya tek bir ihbarın online sitede bulunan birden fazla telifli çalışmayı kapsaması durumunda, söz konusu sitedeki çalışmaların temsili bir listesi.
  • İhlal ettiği veya ihlal fiiline konu olduğu ileri sürülen ve kaldırılacak ya da erişime kapatılacak olan materyalin kimliği ile servis sağlayıcının materyali bulabilmesi için gereken yeterlikteki bilgiler. URL bilgisi göndermek hızlı hareket etmenin en iyi yoludur.
  • Servis sağlayıcının Şikayetçi Tarafla iletişim kurmasını sağlayacak yeterlikteki bilgiler, örn. adres, telefon numarası ve varsa, şikayetçi tarafla iletişim kurulabilecek bir elektronik posta adres.
  • Şikayetçi Tarafın iyi niyetli bir şekilde, telif sahibi, temsilcisi ya da kanunlar tarafından materyalin şikayet edilen şekildeki kullanımına izin verilmediğine dair beyanı.
  • İhbardaki bilgilerin doğru olduğuna ve Şikayetçi Tarafın, yanlış beyana dair cezai sorumluluk kapsamında verdiği, ihlal edildiği ileri sürülen münhasır bir hakkın sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğuna dair beyan.

Yazışmayı iletin

SMHKoto.com
Uyarı: Telif Hakkı İhlali

Email: smhkoto@gmail.com

Ayrıca Telif Hakkı Yasası’nın 512(f) bölümüne göre, asılsız telif hakkı bildirimi yapan kişiler olası zararları karşılamak ile yükümlüdür. Lütfen uygun koşullar halinde fesih sağlayacak bu ilkeyi uyguladığımızı unutmayın.